Materiały do WEDT
Wprowadzenie do Text i Web Mining (Introduction to Text and Web Mining)
Piotr Gawrysiak (pgawrysiak@supermedia.pl)
Wykład 1 - Wprowadzenie do NLP
Wykład 2 - Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład 3 - Teoria informacji i wyrażenia regularne
Wykład 4 - Text mining a Bioinformatyka
Wykład 5 - Lingwistyka
Wykład 6 - Korpusy i kolokacje
Wykład 7 - Modelowanie języka
Wykład 8 - Klasyfikacja dokumentów
Wykład 9 - Information retrieval (wyszukiwanie dokumentów)

Artykuły do przeczytania
Siergiej Brin - wykrywanie interesujących związków w WWW
Kernighan et al. - poprawianie błędów ortograficznych

Przykładowe tematy projektów